Terms of Service

All important announcements, rules & official guide lines.

Moderators: Head Game Master, Game Master

OldForum
Posts: 20

Terms of Service

Post#1 » Fri Jan 13, 2017 10:22 pm

This website is in not related to MGAME / K2 Network or any of its associates and partners. MGAME / K2 Network are all trademarks in the United States and/or other countries. In the text bellow Provider = Zone MYKO team.1. General conditions:

1.1. By posting any content on forum you agree to grant to provider a worldwide, royalty-free, perpetual, non-exclusive right and license (including any moral rights or other necessary rights) to use, display, reproduce, modify, adapt, publish, distribute, perform, promote, archive, translate, and to create derivative works and compilations, in whole or in part. Such license will apply with respect to any form, media, technology known or later developed.

1.2. Provider is not responsible for any losses caused by:

Accounts info sharing.
Losing your account info due to security negligence (Including using same id/password in other private servers).
Real cash transactions (money scam). *
Providing your items to other characters (item scam).
Players action such as upgrading, compounding.

In order to keep community clean we are helping in this cases if time and resources allows us.

1.3. Provider is responsible for game functionality. Any major loss or damage caused by game malfunctions will be compensated by provider. The way of compensation will be decided by provider.

* If you are buying anything from individuals, you are under risk of buying stolen items. If we found a stolen item it will be take away from you. We wont refund you anything. You are trading with individuals on your own risk and we are not responsible for such kind of trades as we do not support them. We advice you not to send money or buy any items in game for real money, if you are buying always make sure the person is trustable and well known player. Avoid money and item loss.


2. Forum rules:

2.1. Spamming, advertising is not permitted and will result in ban.

2.2. Swearing, defamation and threatening to provider is not permitted and will result in mute or ban.

2.3. Any real cash transactions shall be performed at your full risk.
Lost items will not be returned to seller / owner in the events of any external frauds.

2.4. Any cheater or abuse reports on forum must be submitted with image / video proof to support your claim.
To take a screen shot, press "-" on the keypad to save a ksc file in your KO folder and convert it to a normal jpg file with ksc viewer, or hit the print screen button and paste it in microsoft paint.
To take a video, download Bandicam and follow the first section of this Screen Capture Guide to set it up quickly.

2.5. Any kind of racism / political campaigning / religious assaults will not be tolerated and users will be muted or banned (depending on the seriousness of the offense).

2.6. Only topics with in-game coins/item trade will be allowed, any real money transaction topics will be deleted without any warning, and the forum account might get limited.


3. Game rules:

3.1. Usage of any third party programs will result in permanent ban + HWID ban for all detected and related accounts.

3.2. Advertising is not permitted and will receive equal treatment as cheaters (3.1).

3.3. AFK / leeching in BDW, Juraid or FT is not permitted and will lead to the following bans:
1st offence - 1 day
2nd offence - 3 days
3rd offence - 6 days
4th offence - 9 days
5th offence - 12 days... and so on.
There will be no limit to this ban duration.
Any usage of hide / stealth skills in FT will be treated as AFK.

3.4. Using multiple accounts for BDW, Juraid or FT will result in permanent ban for second characters / accounts and rule 3.3 will apply to the main characters.

3.5. ANY glitching or bug abuse is not permitted and will result in ban from 1 to 7 days (depending on the seriousness) on first offence.
7 days to permanent ban on second offence.

3.6. National point transfer is not allowed and will lead to 1 - 7 days ban + NP reduction.

3.7. Any kind of racism / negative political campaigning / religious assaults will not be tolerated and will result in mute or 1 day to permanent ban (depending on the seriousness of the offence).

3.8. Delos Castle owners hold the decision to open Castle doors.
The characters in abyss without owners' permission will be teleported out.
Characters entering Castle by means of bug abuse will be treated as bug abusers (3.5).

3.9. We are not responsible from any kind of damage or loss caused by sharing your login info with other people.
sharer who took your items will be banned items will not be return.

4. Coins limit is 21GB we will not be responsible for any loss from over-merchant.

5. Any kind of real money transactions buying/selling using our forums/ingame will get you banned from the game.

6. Luring Isiloon to abuse boss respawn while other parties are killing it will result in a punishement.

Zone MYKO team

User avatar
Aoda
Posts: 1601

Re: Terms of Service

Post#2 » Wed Mar 15, 2017 4:24 pm

Bu web sitesi MGAME / K2 Network veya onun iştirakleri ve ortakları ile ilgili değildir. MGAME / K2 Network, Amerika Birleşik Devletleri ve / veya diğer ülkelerdeki ticari markalardır. Bu metindeki içerik Sağlayıcı = Zone MYKO ekibi.1. Genel Şartlar:

1.1. Herhangi bir içeriği foruma göndererek, web sitesinde kullanmak, görüntülemek, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, yayınlamak ya da yayınlamak için dünya çapında, telifsiz, devamlı, münhasır olmayan bir hak ve lisansı (ahlaki haklar ya da diğer gerekli haklar dahil olmak üzere) dağıtmak, gerçekleştirmek, tanıtmak, arşivlemek, tercüme etmek ve tamamen veya kısmen türev çalışmalar ve derlemeler oluşturmak için izin vermiş olursunuz.Bu lisans, bilinen veya daha sonra geliştirilecek herhangi bir form, medya, teknoloji ile ilgili olarak da geçerli olacaktır.

1.2. Sağlayıcı, aşağıdakilerden kaynaklanan kayıplardan sorumlu değildir:

Hesap bilgilerinin paylaşımı.
Güvenlik ihmalinden dolayı hesap bilgilerinizi kaybetmek.
Gerçek para alışverişleri (para hırsızlıkları).
Itemlerinizi başka bir karaktere aktarmak (item hırsızlıkları).
Upgrade, compound ya da NPC'ye item satılması gibi kullanıcı problemleri.

Topluluğu temiz tutmak için zaman ve kaynaklar el verdiğince bu gibi problemlere yardımcı oluyoruz.

1.3. Sağlayıcı oyun işlevlerinden sorumludur. Oyun bozukluklarından kaynaklanan büyük bir kayıp veya hasar, sağlayıcı tarafından telafi edilir. Telafinin şekli sağlayıcı tarafından kararlaştırılacaktır.

*Oyunculardan bir şey satın alıyorsanız, çalınmış eşya alma riski altındasınız. Çalınmış bir öğeyi bulursak, bunu sizden alabiliriz ve geri ödeme yapamayız. Bu gibi alışverişler bireylerin kendi sorumluluğunuzdadır, biz bunları desteklemediğimiz için böyle bir ticaretten sorumlu değiliz. Para göndermek ya da gerçek parayla oyunda herhangi bir ürün satın almamanızı öneriyoruz, eğer satın alıyorsanız, daima kişinin güvenilir ve iyi bilinen oyuncu olduğundan emin olun.


2. Forum kuralları:

2.1. Spam ve reklam yapmak yasaktır ve sonucu bandır.

2.2. Sağlayıcıya küfretmek, hakaret etmek ve tehdit etmek yasaktır ve sonucu mute ya da bandır.

2.3. Herhangi bir gerçek nakit işlemi, sizin kendi sorumluluğunuzda gerçekleşir.
Kaybedilen eşyalar, herhangi bir dış dolandırıcılık olayında satıcıya / sahibine iade edilmez.

2.4. Herhangi bir bug veya kötüye kullanma bildirimleri forumaresim / video kanıtıyla gönderilmesi gerekir. Ekran görüntüsü almak için, klavyenizdeki "-" tuşuna basın ve ksc dosyasını KO klasörüne kaydedin, daha sonra ksc viewer ile jpeg dosyasına çevirin ya da print screen tuşuna basın ve painte yapıştırın.
Video çekmek için, Bandicam'ı indirin ve hızla kurmak için Video alma klavuzu'nun ilk bölümünü takip edin.

2.5. Her tür ırkçılık / siyasi kampanya / dini saldırılara izin verilmeyecektir ve kullanıcılar (suçun ciddiyetine bağlı olarak) mute ya da banlanacaktır.3. Oyun Kuralları:

3.1. Üçüncü parti programların kullanılması, algılanan ve ilgili tüm hesaplar için kalıcı ban + HWID banı ile sonuçlanır.

3.2. Reklam yapmak yasaktır ve hile yapanlar ile eşit muamele görür (3.1).

3.3. BDW, Juraid veya FT'de AFK kalmak yasaktır.
Birinci suç - 1 gün
İkinci suç - 3 gün
Üçüncü suç - 6 gün
Dördüncü suç - 9 gün
Beşinci suç - 12 gün...şeklinde devam eder.
FT'de hide / stealth skillerinin kullanımı AFK olarak değerlendirilir.

3.4. Etkinliklerde birden fazla hesap kullanılması ikinci karakterlerin/hesabın daimi banlanması, ana karakterler için ise 3.3' kısmındaki işlemlerin yapılmasıyla sonuçlanacaktır.

3.5. Herhangi bir glitch veya bug suistimaline izin verilmemektedir ve kullanıcı ilk suçta 1 ila 7 gün banlanacaktır (ciddiyetine bağlı olarak).
İkinci suçta 7 günden kalıcı bana kadar değişebilir.

3.6. National Point transferi yasaktır ve 1 - 7 gün ban + NP düşürülmesi uygulanır.

3.7. Her türlü ırkçılık / olumsuz siyasi kampanya / dini saldırılara taviz verilmez ve (suçun ciddiyetine bağlı olarak) mute / 1 günden kalıcı bana kadar işlem yapılır.

3.8. Delos Kalesi kapılarını açma kararını kale sahipleri belirler. Sahiplerin izni olmaksızın abyss içerisindeki karakterler dışarı tp edilir.
Bug yoluyla kaleye giren karakterler suçlu kabul edilir (3.5).

3.9. Hesap bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanızdan kaynaklanan herhangi bir hasar ya da kayıpdan sorumlu değiliz.

4. Coins limiti 21GB'dir, paranızın bu limitin üstüne çıkması durumlarından biz sorumlu olmayacağız.

5. Bizim forumları kullanarak gerçek para işlemleri satın alma / satış her türlü / oyun içi oyun men alacak.

Zone MYKO ekibi

User avatar
GM_Yuntilla
Posts: 104

Re: Terms of Service

Post#3 » Wed Mar 22, 2017 2:43 am

Este sitio web no está relacionado con MGAME / K2 Network ni con ninguno de sus asociados o socios. MGAME / K2 Network son marcas registradas en los Estados Unidos y / o en otros países.
Las reglas citadas a continuación corresponden a Zone MYKO team.


1. CONDICIONES GENERALES:

1.1. Al publicar cualquier contenido en el foro, usted acepta otorgar al proveedor una licencia y derecho mundial, libre de regalías, perpetuo y no exclusivo (incluyendo cualquier derecho moral u otros derechos necesarios) para usar, exhibir, reproducir, modificar, adaptar, publicar, Distribuir, realizar, promover, archivar, traducir y crear obras derivadas y recopilaciones, en su totalidad o en parte. Dicha licencia se aplicará con respecto a cualquier forma, medio, tecnología conocida o desarrollada posteriormente.

1.2. El Proveedor no es responsable de ninguna pérdida causada por:

Compartir información de cuentas.
Perder información de su cuenta debido a negligencia de seguridad.
Las transacciones en efectivo reales (estafa de dinero). *
Proporcionar sus Items a otros personajes (estafa de Items).
Upgradear (ítems, joyería) o vender ítems en los NPC.

Con el fin de mantener la comunidad limpia, estamos ayudando en estos casos si el tiempo y los recursos nos lo permiten.

1.3. El proveedor es responsable de la funcionalidad del juego. Cualquier pérdida o daño importante causado por mal funcionamiento del juego será compensado por el proveedor.
La forma de compensación será decidida por el proveedor.

* Si usted compra cualquier cosa de terceras personas, Usted podría estar comprando ítems robados. Si encontramos un artículo robado se lo quitaremos y no habrá ningún reembolso. Los negocios que haga con terceras personas son bajo su propio riesgo y no somos responsables de esos intercambios ya que no los apoyamos. Le aconsejamos que no envíe dinero o compre cualquier artículo en el juego por dinero real, si está comprando siempre asegúrese de que la persona es confiable y un jugador conocido. Evite la pérdida de dinero e ítems.2. Reglas del foro:


2.1. Hacer spam o Publicidad no está permitido, de hacerlo será usted baneado.

2.2. No se permite insultar, difamar o amenazar al proveedor, de hacerlo se le aplicará mute o ban.

2.3. Cualquier transacción de dinero real se realizará bajo su propio riesgo.
En cualquier caso de fraude los artículos perdidos no serán devueltos al vendedor / propietario.

2.4. Cualquier informe de fraude o abuso en el foro debe ser presentado con una imagen o un video para corroborar su informe.
Para tomar una captura de pantalla, presione "-" en el teclado y se guardará un archivo ksc en su carpeta KO luego podrás convertirlo en un archivo jpg normal con el visor de ksc, o bien pulse el botón Impr Pant y luego péguelo (ctrl + v) en el Paint de microsoft.
Para grabar un video, descargue Bandicam y siga la primera sección de esta Guía de captura de pantalla para configurarla rápidamente.

2.5. Cualquier tipo de racismo / campaña política / Ofensas Religiosas no serán tolerados y los usuarios serán muteados o Baneados (dependiendo de la gravedad de la ofensa).3. Reglas del juego:

3.1. El uso de programas ilegales será motivo de ban permanente + prohibición HWID para todas las cuentas detectadas y relacionadas.

3.2. La publicidad no está permitida y recibirá el mismo trato que los tramposos (3.1).

3.3. AFK / leeching en BDW, Juraid o FT no está permitido y será motivo de un ban de :
Primera Infracción - 1 día
Segunda Infracción - 3 días
Tercera Infracción - 6 días
Cuarta Infracción - 9 días
Quinta Infracción - 12 días... y así sucesivamente.
No habrá limite de tiempo para este ban.
Cualquier uso de las siguientes habilidades : hide / stealth en FT serán consideradas como AFK.

3.4. El uso de varias cuentas para BDW, Juraid o FT será motivo de ban permanente de segundos personajes / cuentas y
la regla 3.3 se aplicara a los personajes principales.

3.5. CUALQUIER ‘glitch’ o abuso de bugs no está permitido y será motivo de ban de 1 a 7 días (dependiendo de la gravedad) en la primera infracción. En la segunda infracción de 7 días a ban permanente.

3.6. La transferencia de NP no está permitida y dará lugar a 1 - 7 días de ban + reducción de los NP.

3.7. Cualquier tipo de racismo / campaña política negativa / ofensas religiosas no serán toleradas y se aplicará mute o ban de 1 día hasta ban permanente (dependiendo de la gravedad de la ofensa).

3.8. Los dueños del castillo de Delos se reservan el derecho de decidir si abren las puertas del castillo.
Los personajes que estén en Delos (abyss) sin el permiso de los propietarios serán tele-transportados fuera.
Los personajes que ingresen al Castillo abusando de los bugs serán tratados como abusadores de bugs (3.5).

3.9. No somos responsables de ningún tipo de daño o pérdida causada por compartir su información de inicio de sesión con otras personas.

4. El límite de coins (dinero) es 21GB no seremos responsables de ninguna pérdida por sobrepasar este límite en merchant.

5. cualquier tipo de transacciones de dinero real que compran/venden usando nuestros foros/Ingame le hará prohibir el juego.

Zone MYKO team 
Return to “Announcements and Rules”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests